bild av storegården

Dimbobygdens fornminnes- och hembygdsförening.

13 april 1966 bildades föreningen vars syfte är att verka för fredandet och vårdandet av bygdens natur, kultur och fornminnen. Med dimbobygden avses följande socknar: Kungslena, Hömb, Acklinga, Varv, Dimbo, Ottravad, Östra Gerum, Hångsdala, Valstad, Suntak, Skörstorp, Kymbo och Vättak. Tidskriften "Dimbobygden" ges årligen ut sedan 1967.

Stöd föreningens verksamhet genom att köpa Dimbobygden och bli medlem. Är Du road av att hjälpa oss i vårt arbete på Storegården eller har Du något bidrag till vår årsskrift Dimbobygden eller har Du kanske nya friska idéer om hembygdsarbetet? Vi är tacksamma om Du tar kontakt med någon i föreningens styrelse: